Wybrane druki akcydensowe

  • W krótkim opisie chciałbym przedstawić wybrane druki akcydensowe, które znajdują szerokie zastosowanie w działach kadrowych oraz w mniejszych biznesach, w których głównie używa się ewidencje różnego typu..
    Do druków akcydensowych związanych z kadrami i rachubą płac zalicza się: Aneks do umowy o pracę, Delegacje – polecenie wyjazdu służbowego, Karta obiegowa zmiany, Karta urlopowa, Karta wynagrodzeń, Kartoteka urlopowa, Kwestionariusz osobowy, Lista obecności, Lista płac, Plan urlopów czy Protokół powypadkowy. Poza tym duże zastosowanie mają druki Umowy o pracę, Raport pracy, Rejestr czasu pracy, Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem, Rozwiązanie umowy ze skróconym okresem wypowiedzenia, Świadectwo pracy, Umowa o dzieło, Umowa zlecenie, Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie, Karta ewidencji czasu pracy. Do druków kadrowych zalicza się także Wniosek o urlop, Wniosek o urlop na żądanie, Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, Zlecenie na pracę w godzinach nadliczbowych. Jak można zauważyć druki akcydensowe w dziale kadr to duży pakiet stosowany na codzień w większości przedsiębiorstw. Duża część druków narzucona jest firmom z mocy prawa.
    W niedużych przedsiębiorstwach używa się natomiast różne ewidencje. Są to między innymi takie druki akcydensowe jak Ewidencja nabycia towarów i usług VAT, Ewidencja przebiegu pojazdu, Ewidencja przychodów ryczałt, Ewidencja środków trwałych, Księżka kontroli przedsiębiorstwa, Książka kontroli sanitarnej, Podatkowa księga przychodów i rozchodów, Ewidencja sprzedaży VAT oraz Karta przychodów pracownika. Są to wybrane druki najczęściej używane, co nie wyczerpuje tematu druków w całości.